• page_banner

Antikancerogeno dejstvo Ganoderme lucidum na ćelije humanog osteosarkoma

Naša studija pokazuje da Ganoderma lucidum/reishi/lingzhi pokazuje antitumorska svojstva na ćelijama osteosarkoma in vitro.Utvrđeno je da Ganoderma lucidum inhibira rast i migraciju ćelija raka dojke supresijom Wnt/β-katenin signalizacije.On suzbija karcinom pluća putem poremećaja fokalnih adhezija i indukcije MDM2 posredovane degradacije Slug.Ganoderma lucidum inhibira rak dojke putem smanjenja PI3K/AKT/mTOR puta, Ganoderma lucidum igra antitumorsku ulogu u ćelijama akutne leukemije blokiranjem MAPK puta.

CCK-8 i testovi formiranja kolonija, za procjenu učinka Ganoderme lucidum na održivost i proliferaciju ćelijske linije osteosarkoma, pokazali su da Ganoderma lucidum potiskuje proliferaciju MG63 i U2-OS stanica na način ovisan o vremenu i koncentraciji i smanjuje sposobnost ćelija da koloniziraju.

Ganoderma lucidum pojačava ekspresiju proapoptotičkih gena, a analiza protočne citometrije je pokazala da je apoptoza MG63 i U2-OS ćelija povećana nakon tretmana Ganoderma lucidum.Migracija ćelija je osnova raznih bioloških ponašanja, uključujući angiogenezu, zacjeljivanje rana, upalu i metastaze raka.Ganoderma lucidum smanjuje migraciju i invaziju obje stanične linije i inhibira proliferaciju, migraciju i invaziju, te inducira apoptozu stanica osteosarkoma.

Aberantna signalizacija Wnt/β-katenina usko je povezana sa formiranjem, metastazama i apoptozom brojnih vrsta karcinoma, pri čemu je uočeno povećanje signalizacije Wnt/β-katenina kod osteosarkoma.

U ovoj studiji, testovi reportera dualne luciferaze su pokazali da tretman Ganoderma lucidum blokira CHIR-99021-aktiviran Wnt/β-katenin signalizaciju.Ovo dalje dokazuje naša demonstracija da je transkripcija Wnt ciljnih gena, kao što su LRP5, β-katenin, ciklin D1 i MMP-9, inhibirana kada se ćelije osteosarkoma tretiraju Ganoderma lucidum.

Prethodne studije su u kliničkim uzorcima pokazale da je LRP5 pojačan u osteosarkomu u odnosu na normalno tkivo, a ekspresija LRP5 korelira s metastatskom bolešću i lošim preživljavanjem bez bolesti, što LRP5 čini potencijalnom terapijskom metom za osteosarkom.

Sam β-katenin je ključna meta u signalnom putu Wnt/β-katenina, a ekspresija β-katenina u osteosarkomu je značajno povećana.Kada se β-katenin translocira u jezgro iz citoplazme, on aktivira ekspresiju svojih nizvodnih ciljnih gena, koji uključuju ciklin D1, C-Myc i MMP.

Myc je jedan od glavnih protoonkogena i igra važnu ulogu u regulaciji aktivacije, transkripcije i inhibicije ekspresije gena. Prijavljeno je da supresija C-Myc onkogena izaziva starenje i apoptozu nekoliko tipova tumorskih ćelija, uključujući osteosarkom.

Cyclin D1 je važan regulator G1 faze ćelijskog ciklusa i ubrzava G1/S fazni prijelaz.Prekomjerna ekspresija ciklina D1 može skratiti ćelijski ciklus i promovirati brzu ćelijsku proliferaciju kod različitih tipova tumora.

MMP-2 i MMP-9 su stromelizini koji imaju sposobnost razgradnje komponenti ekstracelularnog matriksa, što je ključna karakteristika za angiogenezu i invaziju tumora.

Ovo sugerira da ciljni geni Wnt/β-katenina igraju ključnu ulogu u napredovanju osteosarkoma i da blokiranje ovih signalnih čvorova može imati dramatičan terapeutski učinak.

Nakon toga, detektovali smo ekspresiju mRNA i proteina ciljnih gena povezanih sa signalizacijom Wnt/β-katenina pomoću PCR-a i western blotinga.U obe ćelijske linije, Ganoderma lucidum je inhibirala ekspresiju ovih proteina i gena.Ovi rezultati dalje pokazuju da Ganoderma lucidum inhibira Wnt/β-katenin signalizaciju ciljajući LRP5, β-katenin, C-Myc, ciklin D1, MMP-2 i MMP-9.

E-kadherin je transmembranski glikoprotein široko eksprimiran u epitelnim stanicama i posreduje adheziju između epitelnih stanica i stromalnih stanica.Brisanje ili gubitak ekspresije E-kadherina dovodi do gubitka ili slabljenja adhezije između tumorskih ćelija, omogućavajući tumorskim ćelijama da se lakše kreću, a zatim čine da se tumor infiltrira, difuzuje i metastazira.U ovoj studiji smo otkrili da Ganoderma lucidum može povećati E-kadherin, čime se suprotstavlja fenotipu ćelija osteosarkoma posredovanom Wnt/β-kateninom.

Zaključno, naši rezultati pokazuju da Ganoderma lucidum blokira signalizaciju Wnt/β-katenina osteosarkoma i na kraju dovodi do smanjenja aktivnosti ćelija osteosarkoma.Ovi nalazi sugeriraju da Ganoderma lucidum može biti koristan i efikasan terapeutski agens za liječenje osteosarkoma, srodni proizvodi uključujuganoderma lucidum spore oil softgels/reishi spore oil meke gelove,prah spora ganoderma lucidum/prašak spora reishi

灵芝精粉主图10


Vrijeme objave: Apr-18-2022